Vi tilbyr catering på alle våre menyer.

Bestilling må være oss i hende tre dager i forveien på over 10 personer.

 
Bestilling kan gjøres pr. mail eller pr tlf.

Carina tlf. 97 52 47 77

Kwi Boon tlf. 99 26 42 80